Diagrami poteka

V tej učni uri se učenci naučijo narisati diagram poteka za preprosto opravilo, poimenovati dele diagrama poteka ter jih ustrezno označiti.

Učna priprava

Predstavitev algoritmov z diagrami poteka.docx

Predstavitev algoritmov z diagrami poteka.pdf

Priloga 1: Zgodba o mravlji

Diagrami poteka – Zgodba o mravlji.docx

Diagrami poteka – Zgodba o mravlji.pdf

Priloga 2: Zgodbe A, B, C

Diagrami poteka – Zgodbe A, B, C.docx

Diagrami poteka – Zgodbe A, B, C.pdf

Priloga 3 in 4: Delovni list in rešitve

Diagrami poteka – Delovni list.docx

Diagrami poteka – Delovni list.pdf

Diagrami poteka – Delovni list resitve.pdf