Učne priprave

V nadaljevanju sledijo podrobne učne priprave, ki so namenjene obravnavanju sklopa algoritmov. V posameznih učnih pripravah so navedena tudi imena prilog, ki so pri uri uporabljene. Če na primer želite učni list, kliknete na desni na zavihek učni listi in poiščete datoteko z ustreznim imenom, kot je navedeno v učni pripravi. Če vam je priprava v celoti všeč, lahko izbirate gradiva tudi v zgornjem meniju, kjer so razvrščena skupaj po učnih urah.

Učne priprave:

Uvod v algoritme.docx

Uvod v algoritme.pdf

Sledenje algoritmu.docx

Sledenje algoritmu.pdf

Predstavitev algoritmov z diagrami poteka.docx

Predstavitev algoritmov z diagrami poteka.pdf

Pogojni stavek.docx

Pogojni stavek.pdf

Zanka.docx

Zanka.pdf

Ponovitev snovi.docx

Ponovitev snovi.pdf