Zanke

V učni uri z zanko se učenci učijo razumevanja pojma zanke in njeno uporabo za rešitev problem. Cilj je tudi, da razumejo, kako deluje zanka ponavljaj do takrat, ko. Podobno kot pri vejitvi tudi v tej učni uri uporabimo Scratch.

 

Učna priprava

Zanka.docx

Zanka.pdf

Priloga 1: Uvodna slika

Zanka – uvodna slika.pdf

Priloga 2: Primer programa v Scratchu

Zanka – primer programa v Scratchu.pdf